Трансфери2023-01-23T18:33:25+02:00

  *Цените от калкулатора на трансфери се отнасят за 1-3 човека.

1 – 4 ЧОВЕКА

1-3 ЧОВЕКАБОРОВЕЦБАНСКО
СОФИЯЕднопосочен: 120 лв.
Двупосочен: 230 лв.
Еднопосочен: 220 лв.
Двупосочен: 430 лв.
ПЛОВДИВЕднопосочен: 220 лв.
Двупосочен: 430 лв.

5 – 8 ЧОВЕКА

6-8 ЧОВЕКАБОРОВЕЦБАНСКО
СОФИЯЕднопосочен: 160 лв.
Двупосочен: 310 лв.
Еднопосочен: 250 лв.
Двупосочен: 490 лв.
ПЛОВДИВЕднопосочен: 270 лв.
Двупосочен: 530 лв.