Трансфери2022-02-07T14:40:28+02:00

  *Цените от калколатора на трансфери се отнасят за 1-3 човека.

1 – 3 ЧОВЕКА

1-3 ЧОВЕКАБОРОВЕЦБАНСКО
СОФИЯДвупосочен:
95 euro
Еднопосочен:
50 euro
170 Лева
85 EUR
ПЛОВДИВДвупосочен:
185 euro
Еднопосочен:
90 euro
240 Лева
120 EUR

4 ЧОВЕКА

4 ЧОВЕКАБОРОВЕЦБАНСКО
СОФИЯДвупосочен:
115 euro
Еднопосочен:
60 euro
200 Лева
100 EUR
ПЛОВДИВДвупосочен:
190 euro
Еднопосочен:
95 euro
300 Лева
150 EUR

5 ЧОВЕКА

5 ЧОВЕКАБОРОВЕЦБАНСКО
СОФИЯДвупосочен:
135 euro
Еднопосочен:
70 euro
200 Лева
100 EUR
ПЛОВДИВДвупосочен:
210 euro
Еднопосочен:
110 euro
300 Лева
150 EUR

6 -8 ЧОВЕКА

6-8 ЧОВЕКАБОРОВЕЦБАНСКО
СОФИЯДвупосочен:
150 euro
Еднопосочен:
85 euro
220 Лева
110 EUR
ПЛОВДИВ230 euro
Двупосочен:
230 euro
Еднопосочен:
120 euro
320 Лева
160 EUR